редовно, кога почесто кога поретко имаме различни

активности

Се уште си работиме виртуелно. Денеска имавме средба со нашата партнерска организација НВО Инфоцентар. Во рамки на проектот „Активни граѓани и партиципативна демократија на локално ниво“, финансиски поддржан од Меѓународниот...

Планираме: Заживување на месните заедници во општината, поттикнување на младинскиот активизам и подобрување на општинските практики за поддршка на граѓанските организации

Средба на СПО КУЛ и партнерската организација НВО Инфоцентарот и со градоначалникот на Општина Неготино, Претседателот на советот и други претставници на општината за транспарентноста и вклучувањето на граѓаните во...

Презентација на мониторингот за транспарентноста на Општина Неготино

Ние сме СПО – КУЛ
Бидете и Вие

Адреса

ул. „Антон Пеган“ бр. 5, Неготино

Email

contact@spokul.mk