Активни граѓани и партиципативна демократија на локално ниво

Спо Кул, во соработка со НВО Инфоцентар, активно работи на зголемување на граѓанското учество во локалните политики во рамките на проектот „Активни граѓани и партиципативна демократија на локално ниво” (2019-2020), поддржан од меѓународниот центар Улоф Палме.